Wednesday, September 02, 2015

Daily Crime Reports As on 02/09/2015 at 19:30 Hrs

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 02/09/2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 17:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ  19:30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

No comments: