Saturday, September 19, 2015

Daily Crime Reported As On 19/09/2015 At 19:30 Hrsಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 19/09/2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 17:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 19:30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

No comments: