Tuesday, August 11, 2015

Daily Crimes Reported as On 11/08/2015 at 19:30 Hrs

  • ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ದಿನಾಂಕ:11/08/2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 17:00 ಘಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 19:30 ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

No comments: