Saturday, August 22, 2015

Daily Crime Reports As on 22/08/2015 at 07:00 Hrs

  • ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 21/08/2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 19:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 22/08/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  07:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

No comments: