Sunday, August 09, 2015

Daily Crime Reports As On 09/08/2015 At 17:00 Hrs

  • ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ದಿನಾಂಕ:09/08/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:00 ಘಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 17:00 ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

No comments: