Saturday, August 08, 2015

Daily Crime Reports As On 08/08/2015 At 07:00 Hrs

  • ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 07/08/2015 ರಂದು 19:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 08/08/2015 ರ 07:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರಿದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

No comments: