Saturday, September 27, 2014

Daily Crime Reports as on 27/09/2014 at 17:00 Hrs

ದಿನಾಂಕ 27/09/2014 ರಂದು 07:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 17:00 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

No comments: