Monday, April 15, 2013

Daily Crimes Reported as On 15/04/2013 at 19:30 Hrs


ದಿನಾಂಕ 15/04/201 3 ರಂದು ಸಮಯ 17:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 19:30 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

No comments: