Thursday, July 23, 2015

Daily Crimes Reported As on 23/07/2015 at 19:30 Hrs

  • ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:23/07/2015 ರಂದು  17:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 19:30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರಿದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

No comments: