Saturday, July 18, 2015

Daily Crime Reports As On 18/07/2015 At 17:00 Hrs

  • ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:18/07/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 17:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರಿದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

No comments: