Wednesday, July 15, 2015

Daily Crime Reports As On 15/07/2015 At 07:00 Hrs

  • ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:14/07/2015 ರಂದು  19:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:15/07/2015 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರಿದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

No comments: