Saturday, July 11, 2015

Daily Crime reports As On 11/07/2015 At 17:00 Hrs

  • ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ದಿನಾಂಕ:11/07/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:00 ಘಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 17:00 ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರಿದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

No comments: