Friday, July 10, 2015

Daily Crime reports As On 10/07/2015 At 07:00 Hrs

ದಿನಾಂಕ 09/07/2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 19:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 10/07/2015 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

No comments: