Wednesday, July 08, 2015

Daily Crime reports As On 08/07/2015 At 19:30 Hrs

ದಿನಾಂಕ 08/07/2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 17:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 19:30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

No comments: