Saturday, June 20, 2015

Daily Crimes Reported as On 20/06/2015 at 07:00 Hrs

ದಿನಾಂಕ 19/06/2015 ರಂದು 19:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 20/06/2015 ರಂದು 07:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

No comments: