Friday, June 12, 2015

Daily Crimes Reported as On 12/06/2015 at 17:00 Hrs

ದಿನಾಂಕ 12/06/2015 ರಂದು  07:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 17:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

No comments: