Tuesday, May 05, 2015

Daily Crime Reports As on 05/05/2015 at 17:00 Hrs

  • ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ದಿನಾಂಕ:05/05/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:00 ಘಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 17:00 ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

No comments: