Tuesday, May 26, 2015

Daily Crime Reported As On 26/05/2015 At 19:30 Hrs

ದಿನಾಂಕ 26/05/2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 17:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 19:30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

No comments: