Friday, May 08, 2015

Daily Crime Reported As On 08/05/2015 At 19:30 Hrs

  • ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನ ದಿನಾಂಕ:08/05/2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 17:00 ಘಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 19:30 ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

No comments: