Saturday, April 18, 2015

Daily Crime Reports As on 18/04/2015 at 19:30 Hrs

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 18/04/2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 17:00 ಘಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 19:30 ಘಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

No comments: