Wednesday, April 15, 2015

Daily Crime Reports As On 15/04/2015 At 19:30 Hrs

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ದಿನಾಂಕ:15/04/2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 17:00 ಘಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 19:30 ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

No comments: