Thursday, January 29, 2015

Daily Criems Reported as On 29/01/2015 at 19:30 Hrs

ದಿನಾಂಕ 29/01/2015 17:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 29/01/2015 19:30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

No comments: