Thursday, October 30, 2014

Daily Crime Reports as on 30/10/2014 at 07:00 Hrs

ದಿನಾಂಕ 29/10/2014 ರಂದು 19:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 30/10/2014 ರಂದು 07:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

No comments: