Tuesday, October 28, 2014

Daily Crime Reports as on 28/10/2014 at 07:00 Hrs

ದಿನಾಂಕ 27/10/2014 ರಂದು 19:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ 28/10/2014 07:00 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

No comments: