Saturday, October 11, 2014

Daily Crime Reported As On 11/10/2014 At 19:30 Hrs

ದಿನಾಂಕ 11/10/2014ರ ಸಂಜೆ 5:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7:30 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

No comments: