Monday, September 15, 2014

Daily CrimeReports As On 15/09/2014 At 17:00 Hrs

ದಿನಾಂಕ 15/09/2014 ರಂದು ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  07:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 17:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

No comments: