Sunday, September 21, 2014

Daily Crime Reports as on 21/09/2014 at 07:00 Hrs

ದಿನಾಂಕ 20/09/2014 ರಂದು 19:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 21/09/2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:00 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ


No comments: