Saturday, September 20, 2014

Daily Crime Reports as on 20/09/2014 at 17:00 Hrs

ದಿನಾಂಕ 20/09/2014 ರಂದು ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  07:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 17:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

No comments: