Tuesday, September 23, 2014

Daily Crime Reported As On 23/09/2014 At 17:00 Hrs

ದಿನಾಂಕ 23/09/2014 ರಂದು 07:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 17:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

No comments: