Friday, September 12, 2014

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

  • ದಿನಾಂಕ 13/09/2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಟಿ ಕರೆದಿದ್ದು, ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹಾಜರಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

No comments: