Friday, April 12, 2013

Daily Crime Reports As On 12/04/2013 At 19:30 Hrs

ದಿನಾಂಕ 12/04/201 3 ರಂದು ಸಮಯ 17:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 19:30 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

No comments: