Saturday, April 20, 2013

Daily Crime Reported As On 20/04/2013 At 19:30 Hrs

ದಿನಾಂಕ 20/04/2013 ರಂದು 17:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 19:30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

No comments: